S&D accounting
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Цената на счетоводните услуги се формира според обема на извършваната дейност, измерван на база на обработени документи и брой на персонала, административни услуги и спецификата на дейността на съответния клиент. За да Ви направим ценово предложение е необходимо да се запознаем най-общо с документооборота и дейността на фирмата, както и специфичните Ви изисквания.
© Счетоводни услуги S&D | Телефон: 0888 62 22 82; 0882 49 42 43 |  e-mail: ste_mag@abv.bg